* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Formularz Zgłoszenia do Zwrotu Kosztów

Aby wysłać zgłoszenie w ramach Gwarancji niezawodności, wykonaj następujące czynności:

Krok 1

Jeśli w laptopie wystąpi usterka techniczna, skontaktuj się z Centrum pomocy technicznej. Odwiedź stronę emea.dynabook.com/asp-locator, aby znaleźć numer w swoim kraju, a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami agenta centrum informacyjnego.

Krok 2

Gdy laptop zostanie naprawiony, wypełnij ten formularz online i wyślij zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami (patrz niżej). Bardziej szczegółowe informacje zawierają Warunki na stronie emea.dynabook.com/reliability.

Wymagane dokumenty:
Zanim wypełnisz formularz, przygotuj do przesłania następujące dokumenty:

  • certyfikat rejestracji produktu
  • dowód zakupu
  • dowód naprawy

Zadbaj, aby wielkość plików nie przekraczała 3 MB.

Dane Osobowe

Szczegółowe informacje na temat naprawionego Laptopa

Zgodnie z Warunkami promocji Gwarancja niezawodności niniejszym potwierdzam, że wystąpiła usterka zgodna z Warunkami promocji i laptop został naprawiony:

Za pomocą poniższego narzędzia do przesyłania plików dołącz dowód zakupu, potwierdzenie rejestracji oraz dowód naprawy (jeśli nim dysponujesz) na potrzeby weryfikacji zgłoszenia

(Obsługiwane formaty: pdf, doc, png, jpeg, jpg)

Ponadto zostały spełnione następujące kryteria:

1. Produkt został zarejestrowany w ciągu 30 dni od zakupu. Potwierdzenie rejestracji zostało przesłane na serwer i zostanie wysłane razem z formularzem online.
2. Gwarancja niezawodności jest jeszcze ważna.
3. Potwierdzenie zakupu zostało przesłane na serwer i zostanie wysłane razem z formularzem online.
4. Potwierdzenie naprawy (jeśli jest dostępne) zostało przesłane na serwer i zostanie wysłane razem z formularzem online.
5. Jestem właścicielem wymienionego wyżej laptopa.

Dane Bankowe

Proszę o przelanie kwoty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu na następujący rachunek bankowy: