* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Specyfikacje wszystkich wymienionych produktów są uzależnione od modelu, konfiguracji i regionu.
2. Procesor graficzny (GPU)
Wydajność procesora graficznego (GPU) może się różnić w zależności od modelu produktu, konfiguracji konstrukcji, używanych aplikacji, ustawień zarządzania energią oraz wykorzystywanych funkcji. Wydajność procesora graficznego jest optymalizowana wyłącznie podczas działania w trybie zasilania sieciowego. Podczas zasilania z akumulatora może ona być znacznie niższa.

Całkowita dostępna pamięć graficzna jest sumą dedykowanej pamięci wideo, systemowej pamięci wideo i wspólnej pamięci systemowej, jeśli występują dane rodzaje pamięci. Wspólna pamięć systemowa zależy od rozmiaru pamięci systemowej i od innych czynników.
3. Pamięć (główna systemowa)
Część głównej pamięci systemowej może być używana przez system graficzny w celu zwiększenia wydajności grafiki, co prowadzi do zmniejszenia ilości głównej pamięci systemowej dostępnej dla innych procesów obliczeniowych. Ilość głównej pamięci systemowej przypisana do obsługi grafiki może różnić się w zależności od systemu grafiki, używanych aplikacji, rozmiaru pamięci systemowej i innych czynników.

Komputery, na których zainstalowano 32-bitowy system operacyjny, mogą obsługiwać maksymalnie 3 GB pamięci systemowej. 4 GB pamięci systemowej lub więcej mogą obsługiwać wyłącznie komputery, na których zainstalowano 64-bitowy system operacyjny.

Pamięć HyperMemory™ jest obliczana jako suma pamięci lokalnej i systemowej używanej przez procesor wizualny (VPU) podczas przetwarzania i tworzenia obrazów trójwymiarowych oraz innych obrazów. Ilość dostępnej pamięci HyperMemory™ zależy od ilości lokalnej pamięci graficznej i zainstalowanej pamięci systemowej.
4. Czas pracy akumulatora
Mierzony za pomocą oprogramowania MobileMark® 2007. MobileMark jest znakiem towarowym firmy Business Applications Performance Corporation. Ocena oparta na modelowaniu użytkownika wykonującego typowe czynności biurowe przeprowadzonym za pomocą modułu MobileMark Productivity 2007 lub na modelowaniu użytkownika czytającego dokumenty przeprowadzonym za pomocą modułu Reader 2007. Informacje na temat tego, który test został przeprowadzony, można znaleźć w sekcji „Szczegółowe dane techniczne”. Szczegółowe informacje na temat testów MobileMark 2007 są dostępne w witrynie www.bapco.com

Ocena ma charakter wyłącznie porównawczy i nie oznacza czasu pracy akumulatora, który zostanie uzyskany przez każdego użytkownika. Rzeczywisty czas pracy akumulatora może znacznie różnić się od podanego w danych technicznych w zależności od takich czynników jak model produktu, konfiguracja, używane aplikacje, ustawienia zarządzania energią, wykorzystywane funkcje czy naturalna różnica w wydajności poszczególnych elementów. Ocena czasu pracy akumulatora jest uzyskiwana wyłącznie dla wybranych modeli oraz konfiguracji przetestowanych przez firmę Toshiba dla konkretnych ustawień testu w momencie publikacji i nie stanowi oceny czasu pracy akumulatora systemu w żadnych innych warunkach niż określone warunki testu.

Po pewnym czasie akumulator traci zdolność działania przy pełnej wydajności i wymagana jest jego wymiana. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich akumulatorów.
5. Ekran LCD
Utrata jasności z powodu nieodłącznych cech ekranów LCD

Jasność ekranu LCD spada z biegiem czasu i w zależności od stopnia użytkowania komputera. Jest to nieodłączną cechą technologii LCD.
6. Wyświetlacz
Po włączeniu komputera na wyświetlaczu TFT mogą się pojawić małe jasne kropki. Wyświetlacz składa się z ogromnej liczby tranzystorów cienkowarstwowych (TFT, thin-film transistors) i został wykonany przy użyciu precyzyjnej technologii. Ewentualne jasne kropki pojawiające się na wyświetlaczu są nieodłączną cechą technologii produkcji ekranów TFT.

Maksymalna jasność jest dostępna wyłącznie podczas użytkowania w trybie zasilania sieciowego. Podczas użytkowania w trybie zasilania z akumulatora ekran ciemnieje i nie można zwiększyć jego jasności.
7. Czas reakcji wyświetlacza
Czas reakcji wyświetlacza jest oparty na informacjach uzyskiwanych od sprzedawców wyświetlaczy. Może się on różnić w zależności od konfiguracji produktu, elementów użytych przez sprzedawcę i/lub środowiska, w którym jest używany komputer.
8. Maksymalna jasność jest dostępna w trybie zasilania sieciowego
W pewnych modelach maksymalna jasność jest dostępna wyłącznie podczas użytkowania w trybie zasilania sieciowego. Podczas użytkowania w trybie zasilania z akumulatora ekran ciemnieje i nie można zwiększyć jego jasności.

Maksymalna jasność jest dostępna wyłącznie podczas użytkowania w trybie zasilania sieciowego. Podczas użytkowania w trybie zasilania z akumulatora ekran ciemnieje i nie można zwiększyć jego jasności.

W pewnych modelach maksymalna jasność jest dostępna wyłącznie podczas użytkowania w trybie zasilania sieciowego. Podczas użytkowania w trybie zasilania z akumulatora ekran ciemnieje i może nie być możliwe zwiększenie jego jasności.

Informacje na ten temat zawiera dokumentacja komputera.
9. Procesor (CPU)
Wydajność procesora w danym produkcie może odbiegać od informacji zawartych w danych technicznych w następujących okolicznościach:
 1. Używanie pewnych urządzeń zewnętrznych
 2. Używanie zasilania z akumulatora zamiast zasilania sieciowego
 3. Używanie pewnych aplikacji multimedialnych, grafiki komputerowej i aplikacji wideo
 4. Używanie standardowych linii telefonicznych lub połączeń sieciowych o niskiej szybkości
 5. Używanie oprogramowania do złożonego modelowania, takiego jak aplikacje do zaawansowanego projektowania komputerowego
 6. Jednoczesne używanie kilku aplikacji lub funkcji
 7. Używanie komputera w miejscach o niskim ciśnieniu (duża wysokość: >1000 metrów lub >3280 stóp nad poziomem morza)
 8. Używanie komputera w temperaturze wykraczającej poza zakres od 5°C do 30°C (od 41°F do 86°F) lub >25°C (77°F) na dużej wysokości (wszystkie podawane temperatury mają charakter przybliżony i mogą różnić się w konkretnym modelu komputera – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z dokumentacją komputera lub odwiedzić witrynę firmy Dynabook: dynabook.com i/lub skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dynabook).


Różnice w wydajności procesora mogą być również spowodowane konfiguracją konstrukcji.

W pewnych okolicznościach może nastąpić automatyczne wyłączenie produktu. Jest to normalna funkcja ochronna mająca na celu zmniejszenie ryzyka utraty danych lub uszkodzenia produktu w przypadku użytkowania poza zalecanymi warunkami. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, należy zawsze wykonywać ich kopie zapasowe, okresowo zapisując je na nośniku zewnętrznym. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności należy używać produktu tylko w zalecanych warunkach. Należy zapoznać się z dodatkowymi ograniczeniami podanymi w sekcji „Ograniczenia środowiskowe” dokumentacji komputera. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Dynabook.

Procesory 64-bitowe są przeznaczone do wykonywania obliczeń 32- i 64-bitowych.
Wykonywanie obliczeń 64-bitowych wymaga spełnienia następujących wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania:
 • 64-bitowy system operacyjny
 • 64-bitowy procesor, chipset i BIOS (ang. Basic Imput/Output System)
 • 64-bitowe sterowniki urządzeń
 • 64-bitowe aplikacje
Pewne sterowniki urządzeń i/lub aplikacje mogą nie być zgodne z 64-bitowym procesorem i z tego powodu mogą nie działać poprawnie. Na komputerze jest zainstalowana 32-bitowa wersja systemu operacyjnego, chyba że wyraźnie podano, że jest to 64-bitowa wersja systemu operacyjnego. Więcej informacji zawiera dokumentacja produktu lub strony produktu w witrynie internetowej.
10. Ochrona przed kopiowaniem
Standardy w zakresie ochrony przed kopiowaniem stosowane na pewnych nośnikach mogą uniemożliwiać albo ograniczać nagrywanie lub wyświetlanie zawartości tych nośników.
11. Pojemność dysku twardego
W zapisie wykorzystującym potęgi liczby dziesięć jeden gigabajt (GB) oznacza 109 = 1 000 000 000 bajtów. System operacyjny komputera podaje jednak pojemność przechowywania przy użyciu definicji 1 GB opartej na potęgach liczby 2, czyli 1 GB = 230 = 1 073 741 824 bajtów, co powoduje wyświetlanie mniejszej pojemności przechowywania. Dostępna pojemność przechowywania będzie również mniejsza, jeśli produkt zawiera jeden lub więcej preinstalowanych systemów operacyjnych, takich jak system operacyjny firmy Microsoft, i/lub preinstalowane aplikacje czy zawartość multimedialną. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu może być inna.
12. Funkcje komunikacji przewodowej i bezprzewodowej
Funkcje komunikacji przewodowej i bezprzewodowej są przeznaczone do użytku w krajach, w których mają homologację.
13. Ciężar
Ciężar może się różnić w zależności od konfiguracji, składników dostawcy, różnic produkcyjnych i wybranych opcji.
14. Ochrona przed kopiowaniem
Standardy w zakresie ochrony przed kopiowaniem stosowane na pewnych nośnikach mogą uniemożliwiać albo ograniczać nagrywanie lub wyświetlanie zawartości tych nośników.
15. Ikony bez zastosowania
Niektóre podstawy montażowe laptopów są zaprojektowane tak, aby mogły pomieścić wszystkie możliwe konfiguracje dla całej serii produktu. Wybrany model może nie być wyposażony we wszystkie funkcje i specyfikacje odpowiadające wszystkim ikonom lub przełącznikom pokazanym na podstawie montażowej laptopa, chyba że zostały wybrane te wszystkie funkcje.
16. Możliwość zmiany
Wprawdzie w momencie publikacji firma Dynabook dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były dokładne, jednak specyfikacje produktu, informacje o konfiguracji i cenach oraz o dostępności systemów/składników/opcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Specyfikacje konstrukcyjne i kolory produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą się różnić od przedstawionych w niniejszym dokumencie. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń.
17. Obrazy
Obrazy wyświetlane w witrynach internetowych mają wyłącznie charakter poglądowy. Te obrazy mają pomóc w wyjaśnieniu sposobu działania funkcji i nie przedstawiają rzeczywistych różnic względnych.
18. Prawa autorskie:
Microsoft, Windows i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszelkie znaki towarowe zostają niniejszym uznane.

Intel, logo Intel, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, Pentium, Pentium Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Atom Inside, Centrino i Centrino Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

BunnyPeople, Celeron, Chips, Dialogic, EtherExpress, ETOX, FlashFile, i386, i486, i960, iCOMP, InstantIP, Intel, Intel Centrino, logo Intel Centrino, logo Intel, Intel386, Intel486, Intel740, IntelDX2, IntelDX4, IntelSX2, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel NetBurst, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel StrataFlash, Intel Xeon, Intel XScale, IPLink, Itanium, MCS, MMX, logo MMX, logo Optimizer, OverDrive, Paragon, PDCharm, Pentium, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, Performance at Your Command, skoool, Sound Mark, The Computer Inside, The Journey Inside, VTune i Xircom są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dynabook is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

NOTY PRAWNE I ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH MODELI
1. Bezprzewodowa sieć LAN/Atheros dla standardów 802.11a, b i g
Szybkość transmisji przez bezprzewodową sieć LAN oraz zasięg sieci LAN mogą różnić się w zależności od otaczającego środowiska elektromagnetycznego, przeszkód, konfiguracji punktu dostępu, sposobu działania punktu dostępu, miejsca użytkowania przez użytkownika i konfiguracji sprzętu/oprogramowania. Rzeczywista szybkość transmisji będzie niższa niż teoretyczna szybkość maksymalna.
2. Modele Atheros
Aby można było używać funkcji Atheros SuperAG™ lub SuperG™, klient i punkt dostępu muszą obsługiwać odpowiednią funkcję. Wydajność tych funkcji może się różnić w zależności od formatu przesyłanych danych.
3. Standardy 802.11a, b i g
Szybkość transmisji przez bezprzewodową sieć LAN oraz zasięg sieci LAN mogą różnić się w zależności od otaczającego środowiska elektromagnetycznego, przeszkód, konfiguracji punktu dostępu, sposobu działania punktu dostępu, miejsca użytkowania przez użytkownika i konfiguracji sprzętu/oprogramowania. [xx Mb/s to teoretyczna szybkość w standardzie IEEE802.11 (a/b/g)]. Rzeczywista szybkość transmisji będzie niższa niż teoretyczna szybkość maksymalna.
4. Standardy 802.11a, g i n
Nowa karta sieciowa AR9281 obsługuje standard IEEE802.11b/g/draft-n, ale nie obsługuje standardu IEEE802.11a. Karta bezprzewodowa jest oparta na próbnej wersji standardu IEEE 802.11n i może nie być zgodna z pewnym sprzętem Wi-Fi® lub nie obsługiwać jego wszystkich funkcji (np. zabezpieczeń).
5. Technologia HD DVD — uwagi ogólne
Ponieważ dysk HD DVD jest nowym formatem wykorzystującym nowe technologie, mogą wystąpić problemy z dyskiem lub cyfrowym połączeniem i/lub inne problemy związane ze zgodnością. Ten produkt nie obsługuje zaawansowanych funkcji nawigacyjnych i interaktywnych formatu wideo HD DVD, w tym m.in. funkcji obrazu w obrazie (PIP, Picture in Picture) i sieciowego przesyłania strumieniowego. Logo aplikacji HD DVD (HD DVD-ROM) oznacza zgodność napędu optycznego z kryteriami weryfikacyjnymi Forum DVD w zakresie formatu fizycznego HD DVD i nie przedstawia zgodności ze standardem wideo HD DVD zdefiniowanym przez Forum DVD.

Komputer zawiera wbudowane klucze zaawansowanego systemu dostępu do zawartości (AACS, Advanced Access Content System) przeznaczone do ochrony przed kopiowaniem. Klucze AACS należy odnawiać od czasu do czasu, co można łatwo zrobić, łącząc się z Internetem. Odnawianie kluczy AACS nie będzie wymagać żadnych opłat ze strony klientów. W przypadku nieodnowienia klucza AACS oprogramowanie odtwarzacza HD DVD przestanie odtwarzać materiały HD DVD chronione za pomocą tego klucza. Nadal będą jednak odtwarzane inne formaty, takie jak dyski DVD lub niechronione materiały HD DVD.

Więcej informacji na temat systemu AACS można znaleźć w witrynie www.aacsla.com/home.
6. Funkcje odtwarzania formatu HD DVD
W zależności od materiałów HD DVD może dochodzić do „omijania klatek” lub obniżania wydajności. Jeśli dany model jest wyposażony w port HDMI, wyświetlanie materiałów HD DVD na wyświetlaczu zewnętrznym wymaga portu HDMI™ z obsługą standardu HDCP lub portu DVI. Do wyświetlania materiałów HD DVD jest wymagane zasilanie zewnętrzne. Do obsługi funkcji odtwarzania HD DVD wymaga dedykowanej mocy procesora, więc przed rozpoczęciem odtwarzania HD DVD należy zamknąć wszystkie inne aplikacje. W przypadku używania funkcji Dolby Virtualizer na głośnikach wewnętrznych oraz w przypadku analogowego wyjściowego sygnału audio i cyfrowego wyjściowego sygnału audio (wyjście HDMI i S/P DIF) częstość materiałów audio o wysokiej częstości próbkowania (>48 kHz) zostanie obniżona.
7. Wyświetlanie materiałów 1080i
Wyświetlanie materiałów 1080i wymaga wewnętrznego lub zewnętrznego wyświetlacza obsługującego rozdzielczość 1080i, a konwersja materiałów DVD zaowocuje uzyskaniem jakości obrazu bliskiej jakości formatu HD. Efekty tych poprawek mogą różnić się w zależności od jakości materiałów oraz ustawień/funkcji/możliwości wyświetlacza. W zależności od jakości materiałów mogą być widoczne pewne szumy wideo.
8. Odtwarzacz Blu-ray Disc™
Technologia odtwarzacza Blu-ray Disc™. Są możliwe problemy ze zgodnością i/lub wydajnością. Z powodu zgodności, ustawień sieciowych lub innych czynników mogą nie być obsługiwane pewne funkcje. Komputer zawiera wbudowane klucze zaawansowanego systemu dostępu do zawartości (AACS, Advanced Access Content System) przeznaczone do ochrony przed kopiowaniem. Ta funkcja wymaga odnawiania od czasu do czasu i początkowo jest oferowana bezpłatnie. Po okresie początkowym firma Corel Corporation będzie oferować odnawianie kluczy AACS zgodnie z obowiązującymi wówczas warunkami korzystania z tej usługi. Więcej informacji na temat systemu AACS można znaleźć w witrynie www.aacsla.com/home.

W zależności od materiałów BD Disc może dochodzić do „omijania klatek” lub obniżania wydajności. Wyświetlanie na wyświetlaczu zewnętrznym wymaga portu HDMI z obsługą standardu RGB/HDCP. Do wyświetlania zawartości BD jest wymagane zasilanie zewnętrzne. Funkcja wyświetlania podwójnego nie jest obsługiwana. Podczas odtwarzania zawartości BD Disc należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Technologia odtwarzacza Blu-Ray Disc™. Są możliwe problemy ze zgodnością i/lub wydajnością. Z powodu zgodności, ustawień sieciowych lub innych czynników mogą nie być obsługiwane pewne funkcje. Komputer zawiera wbudowane klucze zaawansowanego systemu dostępu do zawartości (AACS, Advanced Access Content System) przeznaczone do ochrony przed kopiowaniem. Ta funkcja wymaga odnawiania od czasu do czasu i początkowo jest oferowana bezpłatnie. Po okresie początkowym firma Corel Corporation będzie oferować odnawianie kluczy AACS zgodnie z obowiązującymi wówczas warunkami korzystania z tej usługi. Więcej informacji na temat systemu AACS można znaleźć w witrynie www.aacsla.com/home.

W zależności od materiałów BD Disc może dochodzić do „omijania klatek” lub obniżania wydajności. Wyświetlanie na wyświetlaczu zewnętrznym wymaga portu HDMI z obsługą standardu RGB/HDCP. Do wyświetlania zawartości BD jest wymagane zasilanie zewnętrzne. Funkcja wyświetlania podwójnego nie jest obsługiwana. Podczas odtwarzania zawartości BD Disc należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Dodatkowe uwagi/instrukcje podręcznika dotyczące odtwarzacza BD Disc Player:

Odtwarzacz BD Disc Player nie obsługuje odtwarzania filmów DVD. Do odtwarzania filmów DVD należy używać odtwarzacza „TOSHIBA DVD Player”.

Działanie funkcji odtwarzania materiałów BD Disc może różnić się dla każdego dysku BD Disc. W razie pytań należy kontaktować się bezpośrednio z wydawcą materiałów.

Dysku Blu-ray nie należy odtwarzać podczas nagrywania programów telewizyjnych na żywo ani ustawionego wcześniej nagrywania programów telewizyjnych. Takie działanie może doprowadzić do błędów odtwarzania materiałów Blu-Ray Disc lub nagrywania programu telewizyjnego.

Podczas odtwarzania materiałów BD-J nie są obsługiwane funkcje wznawiania odtwarzania ani skróty klawiaturowe.

Odtwarzacz BD Disc Player nie obsługuje dysków HD DVD. Odtwarzanie w jakości HD jest możliwe wyłącznie w przypadku dysków Blu-Ray z zawartością w wysokiej rozdzielczości.

Podczas działania odtwarzacza BD Disc Player nie należy uruchamiać na komputerze trybu uśpienia ani hibernacji.

Kod regionu dysku BD (materiałów wideo) musi być zgodny z kodem regionu odtwarzacza BD Disc Player. W przeciwnym razie dysk BD nie będzie prawidłowo odtwarzany. Kody regionu można ustawiać w oprogramowaniu WinDVD BD na karcie [Region] w oknie dialogowym [Konfiguracja (Setup)].

Podczas odtwarzania dysku BD należy podłączyć za pośrednictwem zasilacza prądu przemiennnego kabel/przewód zasilający komputera do sprawnego gniazdka elektrycznego, gdyż w przeciwnym razie odtwarzane materiałów Blu-ray może nie przebiegać płynnie.

9. SRS
W przypadku pewnych modeli laptopów technologia SRS TruSurround XT jest dostępna wyłącznie podczas używania aplikacji WinDVD. Technologia SRS WOW jest dostępna wyłącznie w przypadku używania odtwarzacza Windows Media Player 9 w standardowym interfejsie systemu Windows.

W przypadku pewnych modeli laptopów ulepszenia audio SRS są dostępne wyłącznie w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Aby określić, czy dotyczy to danego modelu, należy zapoznać się z dokumentacją produktu.
10. Modele z funkcją USB Sleep & Charge
„Funkcja USB Sleep & Charge" może nie działać na pewnych urządzeniach zewnętrznych nawet wówczas, gdy są one zgodne ze specyfikacją interfejsu USB. W takich przypadkach należy WŁĄCZYĆ zasilanie komputera w celu naładowania urządzenia.
11. Modele z modułem GPS
Działanie funkcji GPS różni się w zależności od warunków środowiska, przeszkód i zakłóceń wywoływanych przez inne fale radiowe. Odbiór sygnału GPS na samodzielnym odbiorniku GPS będzie ogólnie lepszy niż odbiór sygnału GPS na laptopie znajdującym się w tym samym miejscu, co wynika z możliwych zakłóceń fal radiowych wywoływanych przez inne elementy komputera.
12. Zewnętrzne dyski twarde sprzedawane oddzielnie jako akcesoria
W zapisie wykorzystującym potęgi liczby dziesięć jeden gigabajt (GB) oznacza 10 do potęgi 9 = 1 000 000 000 bajtów. System operacyjny komputera podaje jednak pojemność przechowywania przy użyciu definicji 1 GB opartej na potęgach liczby 2, czyli 1 GB = 2 do potęgi 30 = 1 073 741 824 bajtów, co powoduje wyświetlanie mniejszej pojemności przechowywania. Dostępna pojemność przechowywania będzie również mniejsza, jeśli komputer zawiera jeden lub więcej preinstalowanych systemów operacyjnych, preinstalowane aplikacje czy zawartość multimedialną. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu może być inna.
13. Modele z tunerem TV
Tuner TV będzie działać wyłącznie w kraju zakupu komputera.

Tuner TV będzie działać wyłącznie w kraju zakupu komputera.
W razie potrzeby korzystania z komputera podczas burzy, gdy tuner TV jest podłączony do anteny zewnętrznej, komputera należy używać z zasilaniem zewnętrznym. Zasilacz prądu przemiennego oferuje pewną ochronę przed możliwym porażeniem elektrycznym (chociaż całkowicie mu nie zapobiega) powodowanym przez błyskawice. Aby zapewnić pełną ochronę, nie należy używać komputera podczas burzy.
14. Jasność ekranu LCD i zmęczenie oczu
Wyświetlacz LCD ma jasność bliską jasności telewizora. W celu zapobiegania nadwyrężaniu oczu zalecamy, aby ustawiać jasność ekranu LCD na wygodny poziom.
15. Klawiatury odporne na zalanie
Klawiatury odporne na zalanie chronią dane w razie przypadkowego wylania płynu (do 30 ml), dając użytkownikowi 3 minuty na zapisanie danych i wyłączenie komputera.
16. Moduł mobilnej łączności szerokopasmowej
Usługi mobilnej łączności szerokopasmowej mogą wymagać oddzielnej subskrypcji. Usługa mobilnej łączności szerokopasmowej może być niedostępna w niektórych regionach. Dostępność usługi mobilnej łączności szerokopasmowej może być uzależniona od zgodności karty SIM, sieci i urządzenia. W celu uzyskania informacji o dostępności i dodatkowych szczegółów należy skontaktować się z usługodawcą i/lub sprzedawcą. Wbudowany moduł mobilnej łączności szerokopasmowej i wszystkie wymienione specyfikacje są zależne od modelu i konfiguracji.