* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Ważne informacje dotyczące trybu eco Charge mode

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemu termicznego związanego z akumulatorem komputera należy włączyć tryb eco Charge mode.

eco Charge mode będzie ograniczać poziom naładowania akumulatora komputera do maksymalnie 80% — bez względu na to, jak długo będzie podłączony zasilacz.

Kliknij przycisk „Don’t enable eco charge mode” (Nie włączaj trybu eco Charge mode), jeśli Ci to aktualnie nie odpowiada. Pamiętaj, że aktywacja trybu eco Charge mode jest konieczna. System przypomni Ci o tym przy ponownym uruchamianiu komputera lub logowaniu się.

Gdy klikniesz pozycję „enable the eco Charge Mode” (Włącz tryb eco Charge mode), tryb eco Charge mode zostanie aktywowany, gdy poziom naładowania akumulatora choć raz spadnie poniżej 75%.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy dynabook.