* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Oświadczenie w sprawie ochrony danych

1. Informacje ogólne w sprawie pozyskiwania danych osobowych

a)

Ochrona Państwa sfery prywatnej przy korzystaniu z naszych stron internetowych jest dla nas bardzo istotna, dlatego też wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych. Danymi osobowymi są wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, postępowanie przy korzystaniu z serwisów. Poniżej przedstawiamy Państwu wszelkie informacje o tym, jak postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

b)

Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE w odniesieniu do pozyskiwanych danych osobowych jest spółka Dynabook Europe GmbH, Rechtsabteilung/Legal Dept., Stresemannallee 4b, D-41460 Neuss, Deutschland, email: data-protection@emea.dynabook.com. Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod SPIE Data Protection GmbH, Datenschutzbeauftragte der Dynabook Europe GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt, Deutschland.

c)

Jeżeli mają Państwo poniżej 16 lat, prosimy o uzyskanie zgody jednego z rodziców/jednej z osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej, zanim udostępnią nam Państwo swoje dane osobowe.

2. Pozyskiwanie danych osobowych w przypadku odwiedzin naszej strony internetowej

a)

Mogą Państwo zasadniczo odwiedzać naszą stronę internetową bez informowania nas, kim Państwo są. Jak w przypadku niemal wszystkich stron internetowych, serwer, na którym zainstalowana jest nasza strona internetowa (dalej "serwer strony internetowej"), zbiera automatycznie Państwa dane, jeżeli Państwo odwiedzają naszą stronę internetową. Dane te są dla nas niezbędne pod względem technicznym i zapewniają stabilność i bezpieczeństwo strony internetowej.

Serwer strony internetowej rozpoznaje automatycznie określone dane osobowe, takie jak np. adres IP, datę i godzinę Państwa wizyty na naszej stronie, odwiedzane przez Państwa strony, stronę internetową, którą odwiedzali Państwo wcześniej, wykorzystaną przez Państwa wyszukiwarkę (np. Internet Explorer, Firefox, Safari), wykorzystywany przez Państwa system operacyjny (np. Windows, Linux, MAC OS) oraz nazwę domeny i adres operatora internetowego (np. 1&1, Telekom, Unitymedia). Jeżeli nasza strona internetowa wykorzystuje "cookies" (zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi poniżej), serwer strony internetowej zachowuje również związane z nimi informacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 i nast. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Powyższe protokoły z serwera analizujemy systematycznie i anonimowo do celów statystycznych (analizy click stream), aby móc stwierdzić, jak nasze strony internetowe są wykorzystywane. Na podstawie uzyskanych wniosków optymalizujemy następnie naszą stronę internetową.
Powyższe informacje możemy ponadto wykorzystać w przypadku nadużycia systemu we współpracy z Państwa operatorem internetowym i/lub organami władz w celu zidentyfikowania osoby za to odpowiedzialnej.

b)

W przypadku korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, poza danymi powołanymi powyżej, zachowywane są na Państwa komputerze również cookies. Cookies stanowią małe pliki tekstowe, które zachowywane są na Państwa twardym dysku w sposób przyporządkowany do wykorzystywanej przez Państwa wyszukiwarki, dzięki któremu podmiot, który instaluje cookies (w tym przypadku my) uzyskuje dodatkowe informacje. Cookies nie mogą wykonywać żadnych programów lub przenosić wirusów na Państwa komputer. Mają one na celu taką modyfikację oferty internetowej, aby stała się ona jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

aa) Przedmiotowa strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje cookies, których zakres i sposób działania przedstawiony jest poniżej:
- tymczasowe cookies (patrz pkt. bb)
- trwałe cookies (patrz pkt. cc).

bb) Cookies tymczasowe usuwane są automatycznie w momencie zamknięcia przez Państwa wyszukiwarki. Zaliczamy do nich w szczegolności cookies sesyjne. Zachowują one tzw. numer ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania Państwa wyszukiwarki do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie Państwa komputera przy okazji kolejnych odwiedzin naszej strony. Cookies sesyjne usuwane są, gdy Państwo się wylogowują lub zamykają wyszukiwarkę.

cc) Cookies trwałe usuwane są w sposób automatyczny po określonym czasie, który w zależności od danych cookies może być różny. Mogą Państwo usunąć cookies w każdym czasie w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa wyszukiwarki.

dd) Mogą Państwo skonfigurować Państwa ustawienia wyszukiwarki zgodnie z Państwa życzeniem i np. odmówić przyjęcia cookies strony trzeciej lub wszystkich cookies. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej.

c) Cookies podmiotów trzecich na naszych stronach

Zezwalamy podmiotom trzecim na instalowanie cookies za pośrednictwem stron internetowych na Państwa komputerze.
Możesz zmienić konfigurację za pomocą przycisku poniżej. Nie będzie to miało wpływu na obowiązkowe pliki cookie.

(1) Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy usług internetowych oferowanych przez Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe, zachowywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie dotyczące wykorzystywania przez Państwa niniejszej strony internetowej przekazywane są z reguły do serwera Google w USA i tam zachowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie internetowej Państwa adres IP ulega wcześniejszemu skróceniu przez Google w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych Państw, będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP przekazywany jest przez Google do USA tylko w wyjątkowych przypadkach, gdzie jest następnie skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje w celu przeprowadzenia analizy Państwa korzystania ze strony internetowej, sporządzenia raportów o działaniach podejmowanych za pośrednictwem strony oraz świadczenia innych usług wobec operatora strony internetowej związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz samego internetu.

(2) Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics z Państwa wyszukiwarki nie jest łączony z innymi danymi Google.

(3) Mogą Państwo zapobiec zachowaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania wyszukiwarki; zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że w tym przypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez cookie i dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie Browser-Plug-in znajdującego się pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu możliwe jest dalsze przetwarzanie adresów IP w postaci skróconej, a tym samym wykluczenie odniesienia do danej osoby. Jeżeli pozyskane przez Państwa dane mają odniesienie do danej osoby, jest ono natychmiast eliminowane, a dane osobowe podlegają niezwłocznemu usunięciu.

(5) Wykorzystujemy Google Analytics w celu przeprowadzenia analizy korzystania z naszej strony internetowej i jej systematycznej optymalizacji. Dzięki uzyskanym statystykom możemy stale poprawiać naszą ofertę i sprawić, aby stała się ona jeszcze bardziej przyjazna dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe przesyłane są do USA, Google poddało się EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

(6) Informacje oferenta trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie dotyczące ochrony danych:
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenie w sprawie ochrony danych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

d) Wykorzystanie Social-Media-Plug-in

Nie wykorzystujemy Social-Media-Plug-in. W niektórych miejscach przekazujemy jedynie linki do Linkedin i twittera.

e) Zastosowanie filmów wideo na YouTube

(1) Nasza oferta online uwzględnia filmy wideo na YouTube, które zachowane są na https://www.YouTube.com i które można oglądać bezpośrednio z naszej strony internetowej.
(2) Dzięki odwiedzeniu naszej strony internetowej YouTube uzyskuje informację, że wywołali Państwo określoną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane powołane w pkt. 2 niniejszego oświadczenia. Powyższe zachodzi niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego Państwo się logują, czy też nie. Po zalogowaniu się przez Państwa w Google, Państwa dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa profil został przyporządkowany w YouTube, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją Buttons. YouTube zachowuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub modyfikacji Państwa strony odpowiednio do potrzeb. Powyższa analiza przeprowadzana jest w szczególności (nawet w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) w celu świadczenia dostosowanych do potrzeb usług reklamowych oraz poinformowania innych użytkowników sieci o Państwa działaniach na naszej stronie. Wobec tworzenia takich profili użytkownika przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, przy czym w celu wykonania tego prawa winni się Państwo zwrócić bezpośrednio do YouTube.
(3) Bardziej szczegółowe informacje o celu i zakresie pozyskiwania danych oraz ich przetwarzaniu przez YouTube uzyskają Państwo z oświadczenia w sprawie ochrony danych YouTube. Oświadczenie to zawiera również dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej.

f) Wykorzystanie Google Maps

(1) Strona internetowa obejmuje również ofertę Google Maps. Dzięki temu możemy Państwu wyświetlać strony interaktywne bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiamy Państwu tym samym przyjazne korzystanie z funkcji stron.
(2) Dzięki wizycie na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo określoną podstronę naszej strony internetowej. Dodatkowo przekazywane są dane powołane w pkt. 2 niniejszego oświadczenia. Powyższe zachodzi niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego Państwo się logują, czy też nie. Po zalogowaniu się przez Państwa w Google, Państwa dane przyporządkowywane są bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa profil został przyporządkowany w Google, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją Buttons. Google zachowuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub modyfikacji Państwa strony odpowiednio do potrzeb. Powyższa analiza przeprowadzana jest w szczególności (nawet w odniesieniu do niezalogowanych użytkowników) w celu świadczenia dostosowanych do potrzeb usług reklamowych oraz poinformowania innych użytkowników sieci o Państwa działaniach na naszej stronie. Wobec tworzenia takich profili użytkownika przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, przy czym w celu wykonania tego prawa winni się Państwo zwrócić bezpośrednio do Google.
(3) Bardziej szczegółowe informacje o celu i zakresie pozyskiwania danych oraz ich przetwarzaniu przez oferenta Plug-in uzyskają Państwo z oświadczeń w sprawie ochrony danych oferenta. Oświadczenia te zawierają również dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i poddało się EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

g) Newsletter

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby otrzymywać od nas newsletter w celach marketingowych. Jeżeli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego newslettera, podane przez Państwa dane osobowe będą pozyskiwane, zachowywane i przetwarzane w celu przesłania newslettera. W każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z wysyłki newslettera: wysyłając do nas bezpośrednią wiadomość lub za pośrednictwem linku zawartego w newsletterze.

h) Nawiązanie kontaktu

W przypadku nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz nawiązania kontaktu przekazane przez Państwa dane (Państwa adres elektroniczny, ewentualnie nazwisko i numer telefonu) są przez nas zachowywane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Państwa pytania. Dane, które w związku z tym uzyskujemy, podlegają usunięciu, gdy ich dalsze przechowywanie nie jest już niezbędne, lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone w przypadku występowania ustawowych terminów przechowywania.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 I lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udostępnienia Państwu naszej strony internetowej oraz przekazania informacji o naszym przedsiębiorstwie oraz produktach, wydarzeniach i ofertach pracy. Ponadto nasza strona internetowa umożliwia nawiązanie kontaktu z osobami zainteresowanymi.

Jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, aby nasza strona internetowa stanowiła platformę informacyjną i komunikacyjną dla wszystkich odwiedzających naszą stronę.

Jeżeli udzielą nam Państwo swojej zgody, będziemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa adres poczty elektronicznej w celu przesyłania Państwu naszego newslettera.

W każdym czasie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę na otrzymywanie naszego newslettera ze skutkiem na przyszłość poprzez kliknięcie w odpowiedni link w stopce newslettera lub poprzez przesłanie odpowiedniego emaila na adres mailowy podany w pkt. 1.b).

Podstawę prawną przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Co do zasady nie są Państwo zobowiązani do przekazania nam Państwa danych. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że przetwarzanie Państwa danych osobowych może być niezbędne w celu odwiedzenia naszej strony internetowej tudzież wykorzystania oferowanych przez nas usług.

Wszelkie decyzje, polegające wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym, wraz z profilowaniem, oraz rodzące skutki prawne lub wpływające na Państwa w podobnym stopniu, nie są podejmowane.

4. Państwa prawa

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mogą Państwo dochodzić wobec nas następujących praw:

  • prawo do informacji
  • prawo do korekty
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do usuwania / prawo do bycia zapomnianym
  • prawo do przeniesienia danych
  • prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej przez Państwa zgody, w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość. Powyższe nie narusza zgodnego z prawem przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do momentu odwołania tej zgody.

W celu dochodzenia powołanych powyżej praw mogą się Państwo do nas zwrócić w każdym czasie: Dynabook Europe GmbH, Dział Prawny, Hammfelddamm 8, D-41460 Neuss, Niemcy; email: data-protection@emea.dynabook.com

Jeżeli będą Państwo zdania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niedopuszczalny, prosimy o skontaktowanie się z nami pod podanym powyżej adresem. Dodatkowo mają Państwo prawo zwrócić się do Urzędu ds. Nadzoru nad Ochroną Danych. Właściwy urząd nadzorujący jest pełnomocnikiem krajowym ds. ochrony danych i wolności informacji dla Nadrenii-Wetsfalii, Kavalleriestr. 2 – 4, 40213 Düsseldorf, Niemcy.

5. Czas przechowywania

Pozyskane i zachowane dane osobowe przechowywane są tak długo, jak długo cel ich pozyskania tego wymaga.

6. Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane zarówno w ramach jak i w niektórych przypadkach poza UE. W związku z charakterem globalnym naszego przedsiębiorstwa Państwa dane osobowe możemy przekazać do USA lub do innych krajów, których ustawowe przepisy o ochronie danych mogą być mniej restrykcyjne niż te obowiązujące w UE. Dostęp do Państwa danych osobowych zostanie w tym przypadku ograniczony do osób fizycznych, które muszą znać te dane do celów opisanych w niniejszych wytycznych w sprawie danych osobowych.

7. Przekazywanie dalej Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazywane są następującym odbiorcom:
- Max ASP GmbH, Kässbohrerstraße 16, 89077 Ulm, Niemcy
- D4t4 Solutions, Windmill House, 91-93 Windmill Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EF, Wielka Brytania
- Nelson Bostock Unlimited, Unlimited House, 10 Great Pulteney Street, London W1F 9NB, Wielka Brytania

8. Zasady bezpieczeństwa

W przypadku przekazywania danych w ramach opisanych w niniejszym dokumencie usług na rzecz usługodawców, oprócz bezwzględnie obowiązujących przepisów są oni dodatkowo związani postanowieniami umownymi dotyczącymi ochrony danych.

Stosujemy zasady bezpieczeństwa, które podlegają systematycznej optymalizacji zgodnie ze zmianami technicznymi i prawnymi w celu możliwie najlepszego zabezpieczenia Państwa danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

9. Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych nie dotyczy innych oferentów.
Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają postanowień ochrony danych i w związku z tym nie odpowiadamy za zgodność, aktualność i kompletność udostępnionych tam informacji.

Nasza strona internetowa może zawierać hiperlinki do stron internetowych, będących własnością osób trzecich i prowadzonych przez osoby trzecie. Powyższe strony internetowe osób trzecich mają własne wytyczne w sprawie ochrony danych i przypuszczalnie wykorzystują również cookies, których sprawdzenie Państwu zalecamy. Wytyczne tych stron internetowych regulują kwestię wykorzystywania danych osobowych, które przekazują Państwo odwiedzając dane strony internetowe i które mogą być pozyskiwane również za pośrednictwem cookies. Za tego rodzaju strony internetowe osób trzecich nie przejmujemy odpowiedzialności, wykorzystywanie tych stron odbywa się na Państwa ryzyko.

10. Nawiązanie kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag do niniejszych wytycznych w sprawie ochrony danych i cookies prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym w niniejszym oświadczeniu.

Szybki rozwój internetu sprawia, że musimy systematycznie dostosowywać nasze postanowienia o ochronie danych. W tym miejscu będą Państwo na bieżąco informowani o wszelkich zmianach.