* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Aktualizacje zabezpieczeń do programu TOSHIBA Service Station


Problem


Firma Toshiba Europe GmbH (Toshiba TEG) wydała ważną aktualizację eliminującą luki w zabezpieczeniach w programie Toshiba Service Station. Firma Toshiba zaleca, aby w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach wszyscy użytkownicy, których dotyczy ten problem, niezwłocznie zaktualizowali oprogramowanie swoich komputerów zgodnie z poniższym opisem.

Podsumowanie


Luki w zabezpieczeniach umożliwiają uzyskanie nieuprawnionego dostępu do rejestru systemu komputera. Wersje oprogramowania, których dotyczy ten problem:
TOSHIBA Service Station dla systemu Windows 7/Windows Vista/Windows XP: Wersja 2.2.14 i starsze lub wersja 3.0.0.0
TOSHIBA Service Station dla systemu Windows 8/Windows 8.1/Windows 10*: od wersji 2.2.14 do 2.6.15 lub od wersji 3.1.0.0 do 3.1.1

*Nie dotyczy wersji od 2.2.15.0 i nowszych do starszych niż 2.3.0 lub od 3.0.1.0 do 3.1.0.0 w systemie Windows 10 zainstalowanym jako uaktualnienie systemu Windows 7.
Metoda ustalenia wersji programu Toshiba Service Station zainstalowanej na danym komputerze różni się w zależności od systemu operacyjnego. Dodatkowe informacje są dostępne niżej.

Rozwiązanie


Aktualizacja do najnowszej wersji programu Toshiba Service Station spowoduje wyeliminowanie luk w zabezpieczeniach.
Szczegółową procedurę ustalania, czy program Toshiba Service Station jest zainstalowany na komputerze, zawiera punkt „Ustalanie, czy program Toshiba Service Station jest zainstalowany na komputerze” w sekcji „Instrukcje”.
Szczegółowe instrukcje instalowania programu Toshiba Service Station oraz aktualizowania go do najnowszej wersji zawiera punkt „Instrukcje instalacji” w sekcji „Instrukcje”.

Dodatkowe informacje


Opisywana tu luka w zabezpieczeniach dotyczy tylko programu TOSHIBA Service Station w wersji 2.2.14 lub starszej bądź w wersji 3.0.0.0 (Windows7/Windows Vista/Windows XP) albo w wersji od 2.2.14 do 2.6.15 lub od 3.1.0.0 do 3.1.1 (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10).
Jeśli program Toshiba Service Station nie jest zainstalowany na komputerze, opisywany problem danego komputera nie dotyczy i nie trzeba podejmować żadnych działań.

Instrukcje

Zalecana metoda instalacji
Aktualizacja automatyczna
  1. Zapisz całą bieżącą pracę i zamknij otwarte aplikacje.
  2. Uruchom program Toshiba Service Station:
   a. Windows 10: Naciśnij klawisz Windows, aby otworzyć menu Start, i wyszukaj „Toshiba Service Station” w sekcji Wszystkie aplikacje
   b. Windows 8 i 8.1: Naciśnij klawisz Windows i wpisz „Service Station”
   c. Windows 7 i Vista: Naciśnij przycisk Start i wyszukaj plik programu Toshiba Service Station.
  3. Po uruchomieniu programu Toshiba Service Station kliknij przycisk „Sprawdź aktualizacje”
  ServiceStatstion1
  -LUB- (w zależności od wersji programu Toshiba Service Station)
  ServiceStatstion2

  4. Kliknij przycisk Instaluj.
  5. Kliknij przycisk Start, gdy jest wyświetlane okno TOSHIBA Service Station.
  6. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. 7. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Alternatywna metoda instalacji

Aktualizacja ręczna

Metoda ustalenia wersji programu Toshiba Service Station zainstalowanej na danym komputerze różni się w zależności od systemu operacyjnego. Należy skorzystać z poniższych instrukcji stosownie do używanego systemu operacyjnego.

Ustalanie, czy program Toshiba Service Station jest zainstalowany na komputerze


Windows 10
  1. Naciśnij [klawisz Windows] + X i w wyświetlonym oknie dialogowym wybierz pozycję „Programy i funkcje”.
  Programs10

  2. Jeśli programu Toshiba Service Station nie ma na liście programów, NIE musisz wykonywać żadnych innych czynności.
  3. Jeśli program Toshiba Service Station znajduje się na liście programów i ma wersję od 2.2.14 do 2.6.15, kliknij tutaj, a jeśli wersję od 3.0.0.0 do 3.1.1, kliknij tutaj, aby pobrać oprogramowanie, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Numer wersji możesz wyświetlić przez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy nazwy TOSHIBA Service Station.

Windows 8.1 i Windows 8
  1. Otwórz ekran Start, przesuwając palcem od lewego rogu ekranu, i stuknij pozycję Start.
  2. Stuknij pozycję Ustawienia.
  3. Przejdź do sekcji Odinstaluj lub zmień program w Panelu sterowania systemu Windows.
  Programs8
  4. Jeśli programu Toshiba Service Station nie ma na liście programów, NIE musisz wykonywać żadnych innych czynności.
  5. Jeśli program Toshiba Service Station znajduje się na liście programów i ma wersję od 2.2.14 do 2.6.15, kliknij tutaj, a jeśli wersję od 3.1.0.0 do 3.1.1, kliknij tutaj, aby pobrać oprogramowanie, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Numer wersji możesz wyświetlić przez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy nazwy TOSHIBA Service Station.

Windows 7
  1. Przejdź do sekcji Odinstaluj lub zmień program w Panelu sterowania systemu Windows.
  Programs7

  2. Jeśli programu Toshiba Service Station nie ma na liście programów, NIE musisz wykonywać żadnych innych czynności.
  3. Jeśli program Toshiba Service Station znajduje się na liście programów i ma wersję 2.2.14 lub niższą, kliknij tutaj, a jeśli wersję 3.0.0.0, kliknij tutaj, aby pobrać oprogramowanie, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Numer wersji możesz wyświetlić przez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy nazwy TOSHIBA Service Station.

Windows Vista/ XP
  1. Przejdź do sekcji Odinstaluj lub zmień program w Panelu sterowania systemu Windows. (Windows Vista)
  ProgramsVista
  -LUB- (Windows XP)
  ProgramsXP
  2. Numer wersji będzie widoczny w oknie szczegółów. (Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista, przejdź do okna szczegółów, wybierając Organizuj, Układ i Okienko szczegółów).
  ProgramsVista2
  3. Jeśli programu Toshiba Service Station nie ma na liście programów, NIE musisz wykonywać żadnych innych czynności.
  4. Jeśli program Toshiba Service Station znajduje się na liście programów i ma wersję 2.2.14 lub niższą, kliknij tutaj, a jeśli wersję 3.0.0.0, kliknij tutaj, aby pobrać oprogramowanie, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Numer wersji możesz wyświetlić przez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy nazwy TOSHIBA Service Station.