* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA


Toshiba ogłasza program dobrowolnej wymiany przewodów zasilania prądem przemiennym (AC) w niektórych komputerach przenośnych


25 listopada 2014 r. firma Toshiba Europe GmbH („Toshiba”) ogłosiła rozpoczęcie programu dobrowolnej wymiany przewodów zasilania AC sprzedanych z niektórymi komputerami przenośnymi marki Toshiba i/lub wymienionych w ramach naprawy. Obecnie nie można wykluczyć, że niektóre z zagrożonych problemem przewodów zasilania AC stwarzają ryzyko przegrzania i pożaru.

Firma Toshiba oferuje bezpłatną wymianę zagrożonych problemem przewodów zasilania AC.

Przewody zasilania AC podlegające temu programowi dobrowolnej wymiany mają oznaczenie „LS-15” na wtyczce wkładanej do gniazda zasilacza pochodzą z ograniczonego okresu produkcji, który można ustalić na podstawie numeru seryjnego komputera. Poniższe zdjęcie przedstawia umiejscowienie oznaczenia „LS-15”.

Przewody zasilania AC nieoznaczone symbolem „LS-15” nie są objęte tym programem wymiany.

Przewód zasilania

Aby sprawdzić, czy Twój przewód zasilania AC — sprzedany wraz z komputerem lub wymieniony — podlega niniejszemu programowi dobrowolnej wymiany, odwiedź witrynę internetową https://extranet.toshiba-tro.de/pl-PL/acreplacement.aspx i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby bezpłatnie otrzymać zastępczy przewód zasilania AC.

Jeśli Twój przewód zasilania AC podlega obecnemu programowi dobrowolnej wymiany firmy Toshiba, niezwłocznie odłącz zasilanie AC od komputera i poczekaj na zastępczy przewód zasilania. Do tego czasu możesz używać komputera, korzystając z akumulatora.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego programu dobrowolnej wymiany skontaktuj się z centrum kontaktowym firmy Toshiba. Aby znaleźć najbliższe centrum kontaktowe, przejdź do naszej globalnej bazy autoryzowanych serwisów i wybierz swój kraj.