* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Informacje o produktach przeznaczonych dla systemu Windows 11

Należy zaakceptować załączoną licencję na oprogramowanie i warunki gwarancji: https://www.microsoft.com/useterms.

Niektóre funkcje systemu Windows 11 / Windows 10 wymagają do działania dostępu do aparatu, mikrofonu, głośników i/lub zaawansowanego sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach https://www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications (system Windows 11) i https://www.microsoft.com/windows/windows-10-specifications (system Windows10).

Komputer wskazany jako „Single Language Edition” (wersja jednojęzyczna) na naszej stronie głównej ma fabrycznie zainstalowany system „Windows 11 Home Single Language Edition” lub „Windows 10 Home Single Language Edition”.

W wybranych regionach jest dostępna funkcja Cortana. Jej działanie może się różnić w zależności od urządzenia.

Uwagi dotyczące systemu Windows 10

Oprogramowanie systemu operacyjnego i aktualizacje zajmują sporo miejsca na dysku, więc miejsca na dane użytkownika będzie mniej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/windows/windows-10-specifications.

System Windows 10 jest automatycznie aktualizowany i ta funkcja zawsze jest aktywna. Usługodawca internetowy może naliczać stosowne opłaty. Z biegiem czasu w związku z aktualizacjami mogą wystąpić dodatkowe wymagania dotyczące pamięci masowej i/lub innego sprzętu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/windows/windows-10-specifications.

Do aktualizowania niektórych funkcji i korzystania z nich może być wymagane szybkie połączenie z Internetem i konto Microsoft (konfiguracja może wymagać pobrania dość dużych plików); obowiązują opłaty za usługi usługodawcy internetowego.

Uwagi dotyczące systemu Windows 11

Oprogramowanie systemu operacyjnego i aktualizacje zajmują sporo miejsca na dysku, więc miejsca na dane użytkownika będzie mniej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications.

System Windows 11 jest automatycznie aktualizowany i ta funkcja zawsze jest aktywna. Usługodawca internetowy może naliczać stosowne opłaty. Z biegiem czasu w związku z aktualizacjami mogą wystąpić dodatkowe wymagania dotyczące pamięci masowej i/lub innego sprzętu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications.

Wymaga szybkiego połączenia z Internetem i konta Microsoft. Konfiguracja może wymagać pobrania dość dużych plików. Obowiązują opłaty za usługi usługodawcy internetowego.

Uwagi dotyczące ułatwień stosowania starszych wersji

System jest preinstalowany z systemem operacyjnym Windows 10 Pro (lub Windows 10 Pro Education), a także udostępniany z licencją i nośnikiem dla systemu Windows 11 Pro (lub Windows 11 Pro Education). Należy pamiętać, że nośnik nie jest uwzględniany, jeśli można go pobrać przez sieć. W danym czasie można używać tylko jednej wersji oprogramowania dla systemu Windows. Zmiana tej wersji może wymagać odinstalowania jednej wersji i zainstalowania drugiej. F